Verkeersrecht en aansprakelijkheid

Inbreuken op de verkeerswet

U ontving een dagvaarding voor de politierechtbank? Wanneer u voor een politierechter moet verschijnen wegens een inbreuk op de verkeerswet, doet u best beroep op een advocaat die u met specifieke kennis en ervaring kan bijstaan. Een goede argumentatie voor de politierechtbank kan immers een groot verschil betekenen voor de uitgesproken straf.

Advocaat Nick Verstraete kan u als specialist in verkeersrecht optimaal verdedigen, pleiten voor verzachtende omstandigheden, onderhandelen over de omvang van een geldboete of het opleggen van een rijverbod, of over een minnelijke schikking.

Juridische bijstand in verkeersrecht hoeft niet duur te zijn. Beschikt u over een autoverzekering waar een rechtsbijstandsverzekering ingesloten zit? Dan neemt deze verzekering het ereloon en kosten voor de verdediging voor een politierechtbank ten laste.

Letselschade, aansprakelijkheid en schadevergoeding

Bent u een slachtoffer van een verkeersongeval of hebt u schade opgelopen door een ander in het verkeer? Hebt u na een ongeval problemen met uw verzekeraar over de vergoeding die dient uit betaald te worden aan een slachtoffer?

De beoordeling van de aansprakelijkheid, schadeberekening en rechtsbijstand in verzekeringsrechtelijke geschillen is specialistenwerk. Of u zelf de schade veroorzaakte of schade lijdt als gevolg van een ongeval waarvoor u niet aansprakelijk bent; advocaat Nick Verstraete staat u van in het begin bij en behartigt ten volle uw belangen.

Hebt u nood aan juridisch advies of bijstand inzake verkeersrecht of aansprakelijkheid? Neem dan nog vandaag contact met ons op.