Strafrecht

Bijstand als verdachte van een strafbaar feit

Wordt u verdacht van een strafbaar feit? Dan hebt u vanaf het moment van arrestatie al recht op een advocaat. Of u schuldig of onschuldig bent aan een misdrijf, tijdens een politieverhoor en de beginfase van een gerechtelijk onderzoek wordt u best bijgestaan door een advocaat.

Met ervaring wijst advocaat Nick Verstraete u op uw rechten en plichten, en staat u bij in het afleggen van een duidelijke en gestructureerde verklaring. Hij biedt u vervolgens zorgvuldig rechtsbijstand doorheen alle etappes van de procedure tot bij de uitspraak in de betreffende rechtbank.

Hebt u nood aan een advocaat met ervaring en expertise in strafrecht? Neem dan snel contact met ons op en leg uw situatie aan ons voor.

Juridische bijstand voor slachtoffers en getuigen

Strafrecht is niet alleen van toepassing bij zware criminele feiten. Bent u het slachtoffer van een misdaad? Ook dan is strafrecht van toepassing. Vanuit uw kwetsbare positie als slachtoffer bent u beslist geholpen door advocaat Nick Verstraete die uw rechten in de gaten houdt. Hij staat u bij tijdens verhoor en de opstart van een strafprocedure tegen de dader(s). Hij komt op voor uw belangen als slachtoffer en onderhandelt in geval van een minnelijke schikking of bemiddeling bij uw eis om een schadevergoeding.

Ook als getuige van een misdrijf kan u bij hem terecht. Als getuige van een misdrijf kan u immers veel emotionele stress ervaren, terwijl een strafprocedure ingewikkeld is. Hij begeleidt u met kennis en stelt u gerust over wat u kunt verwachten als u voor een rechter moet verschijnen.