Jeugdrecht

Juridische begeleiding voor minderjarigen

Minderjarigen kunnen in de knoop met zichzelf en hun omgeving liggen en hierdoor in problemen geraken. In sommige gevallen kan een situatie ernstig zijn en moet een gerechtelijke oplossing gezocht worden. Een speciaal opgeleide jeugdadvocaat kan een aangepaste aanpak bieden en de jongere begeleiden en verdedigen.

Wanneer een minderjarig als verdachte van een misdrijf wordt verhoord, heeft deze net als alle verdachten recht op bijstand van een advocaat. Er kan bovendien nooit afstand worden gedaan van dit recht.

Ook wanneer een minderjarige moet voorkomen bij een jeugdrechter wordt er ambtshalve een advocaat aangesteld.

Bijstand bij gerechtelijke hulpverlening

Soms is gerechtelijke hulp voor de jongere of zijn/haar ouders noodzakelijk, bijvoorbeeld gevallen van mishandeling, misbruik of verwaarlozing. In die gevallen kan er ingegrepen worden met gerechtelijk bescherming en hulp door een jeugdrechter, omdat vrijwillige hulpverlening niet vlot verloopt of omdat er geen medewerking van de verschillende partijen is.

Het is niet altijd gemakkelijk om binnen de jeugdhulpverlening de juiste weg te vinden. Een speciaal opgeleide jeugdadvocaat kan u daarin begeleiden. Advocaat Nick Verstraete is een gecertifieerd advocaat en heeft een bijzondere opleiding in jeugdrecht gevolgd. Op die manier krijgt u als ouder en jongere gepaste juridische bijstand.

Hebt u als ouder of jongere nood aan een advocaat met specialisatie jeugdrecht? Neem dan snel contact met advocaat jeugdrecht Nick Verstraete.