Handelsrecht en contracten

Oprichting en conflictbehandeling voor ondernemingen

Een eigen zaak starten, een webshop beginnen, een vennootschap oprichten, een nieuw ontwikkeld product beschermen? Advocaat Nick Verstraete adviseert u uitgebreid en zorgt voor de nodige juridisch bijstand zodat uw onderneming correct verloopt, aan alle juridische verplichtingen voldaan wordt en valkuilen vermeden worden.

Hij kan u begeleiden naar de bedrijfsvorm die het beste bij uw doelstellingen past en alle juridische aspecten van de oprichting van uw zaak of vennootschap opvolgen. Ook bij een reorganisatie of stopzetting van uw zaak kan u terugvallen op zijn juridische advies.

Hebt u problemen met leveranciers of klanten? Of wordt uw bedrijf geconfronteerd met interne conflicten tussen aandeelhouders of vennoten? Als ondernemer kan u met heel uiteenlopende problemen te maken krijgen. Van niet betaalde facturen tot geschillen over bestuursaansprakelijkheid en intellectuele eigendom. In vrijwel alle gevallen kan u terecht bij advocaat Verstraete.

Juridisch nazien van contracten en overeenkomsten

Als onderneming moet u erop toezien dat uw voorwaarden, privacy verklaring en contracten juridisch correct zijn. Het volstaat niet om simpelweg terug te vallen op modelcontracten die u op het internet vindt. Uw reputatie en dat van uw onderneming staan hier op het spel en onvolledige en incorrect opgestelde documenten kunnen u ernstige problemen zorgen.

Advocaat Nick Verstraete staat u bij met de opstelling of het nakijken van uw documenten, of voor een update van bestaande documenten in het geval van een wetsherziening, zodat u voldoet aan alle wettelijke voorschriften voor verkoop en dienstverlening.

Juridische begeleiding nodig bij het oprichten van uw bedrijf of bij de opstelling van uw contracten en verkoopsvoorwaarden? Neem nog vandaag contact op voor een eerste verkennend gesprek.