Over ons

Wie is advocaat Nick Verstraete?

Advocaat Nick Verstraete biedt rechtshulp en juridisch advies in algemene en meer gespecialiseerde materies. Zijn specialisatie omvat strafrecht en de overlappingen van deze materie met andere rechtsgebieden. Vanuit persoonlijke interesse en opleiding legde hij zich van meet af aan toe op deze complexe materie, waardoor hij vandaag over een diepgaande kennis en ervaring beschikt.

Door zijn gedrevenheid om rationeel oplossingsgericht en met respect voor de rechten van alle betrokken partijen te werken, kan u zowel als slachtoffer of dader steeds rekenen op een bekwaam pleiter voor strafrechtelijke rechtbanken en politierechtbanken.

Specialisatie strafrecht, verkeersrecht en jeugdrecht

Advocaat Nick Verstraete is gecertifieerd jeugdadvocaat met ervaring in juridische bijstand voor zowel minderjarigen als ouders. Als specialist in verkeersrecht kan hij u bij dagvaarding voor de politierechtbank met specifieke kennis en ervaring optimaal bijstaan.

Ook voor onderhandeling, bemiddeling en procederen bij conflicten inzake vastgoedrecht, huurrecht, ondernemings- en vennootschapsrecht kan u bij zijn kantoor terecht.

Kiest u voor raadsman Nick Verstraete, dan kiest u betrokkenheid en persoonlijke inzet met een zorgvuldig opvolgen en verdedigen van uw zaken. Dankzij de ruime ervaring en expertise die hij heeft opgebouwd vindt u in hem een betrouwbare partner in het correct aanpakken van problemen en wegnemen van uw zorgen.

Hoe gaat hij te werk?

Tijdens een eerste gesprek wordt uw situatie nader bekeken en gaat advocaat Nick Verstraete na hoe hij u het beste kan helpen. U komt te weten welke juridische mogelijkheden er zijn en hoe uw zaak kan aangepakt worden.

Er wordt ook een kostenafweging gemaakt, terwijl er tevens wordt onderzocht of u recht hebt op een tussenkomst in de kosten via een rechtsbijstandverzekering.

Welke acties vervolgens worden ondernomen hangt sterk af van de aard van uw zaak. Dit kan gaan van preventief juridisch adviseren, bemiddeling bij conflict, tot onderhandelen over een schikking of schadevergoeding om kostelijke en tijdrovende procedures te voorkomen. En indien dit nodig blijkt, u of uw onderneming krachtdadig vertegenwoordigen en verdedigen voor diverse rechtbanken.

Voor wie?

Zowel particulieren als ondernemingen en overheden kunnen te rade gaan bij advocaat Nick Verstraete.

Zo kan u meerdere dossiers aan hem toevertrouwen, alsook terugkerende zaken wanneer u bijvoorbeeld regelmatig geconfronteerd worden met schade, diefstal, conflict of illegaliteit. In die gevallen kunnen verzekeringkantoren, vastgoedmakelaars, syndici en bedrijven in de bouw- en transportsector steeds rekenen op een uitstekende juridische bijstand en optimale verdediging van hun belangen.

Hebt u een vraag met betrekking tot een materie voorbij onze specialisaties? Via een uitgebreid netwerk kan advocaat Nick Verstraete overgaan tot een nauwe samenwerking met of doorverwijzing naar externe specialisten. Op die manier kan hij ook complexere dossiers waarin verschillende rechtstakken elkaar overlappen succesvol behandelen.