Erelonen

Ereloon, werkingskosten en gerechtskosten

Voor zijn prestaties ontvangt advocaat Nick Verstraete een ereloon. Dit kan een uurloon zijn, een percentage van de waarde van een zaak, of een overeengekomen forfaitair bedrag. Dit laatste bedrag wordt concreet in afspraak bepaald naargelang het belang en de moeilijkheidsgraad van de zaak, de vereiste kennis, en het te bekomen resultaat.

Naast het ereloon wordt u ook een vergoeding voor de werkingskosten aangerekend. Voorbeelden hiervan zijn een kilometervergoeding, portkosten en voorgeschoten gerechtskosten.

In het geval van een procedure voor een rechtbank dient u eveneens rekening te houden met bijkomende gerechtskosten. In de mate van het mogelijke wordt gestreefd naar een minnelijke regeling, zodat dergelijke kosten voor u zo beperkt mogelijk blijven.

Het standaard uurtarief van advocaat Nick Verstraete bedraagt 120,00 Euro/uur (excl. BTW). Een eerste verkennende consultatie (30 min) is steeds kosteloos en volledig vrijblijvend.

Advocaat Nick Verstraete biedt maatwerk; geen enkele zaak is immers gelijk aan een andere. Ook de uiteindelijke afhandelingsduur van een zaak is dikwijls moeilijk te bepalen. Daarom is het ook moeilijk om op voorhand de volledige staat van kosten en ereloon met precisie te bepalen.

Advocaat Nick Verstraete brengt u daarom regelmatig op de hoogte van de (financiële) stand van zaken. U kan te allen tijde een gedetailleerd overzicht van de kosten en prestaties ontvangen. Bij elke stap in de procedure wordt bovendien een formeel akkoord voor verdere afhandeling en mogelijk ereloon en kosten van u gevraagd.

In de loop van de behandeling van uw dossier worden voorschotten gevraagd. Zo hebt u een beter zicht op de kosten en wordt u niet verrast door een hoge eindfactuur.